Jeta e fakultetit është ëndrra më e bukur që ti ke parë ndonjëherë dhe s’do ta shikosh më kurrë.


Kanionet janë lugina shumë të thella e të ngushta në trajtë grykash, me shpate të thikëta gati pingule, me fund që zakonisht zihet i tëri nga një shtrat lumi ose përroi. Thellësitë e tyre mund të shkojnë nga disa dhjetëra në qindra metra. Krijohen nga gërryerja në thellësi e lumenjve, zakonisht në vendet e përbëra prej shkëmbinjsh të ngjeshur e të qëndrueshëm. Në Shqipëri janë shumë të përhapura në të gjithë vendin. Më të njohurit janë: Kanioni i Osumit i Devollit, i Vjosës dhe degëve të saj, Kanioni i Shoshanit në Valbonë, ai i Thethit, , etj. Pamje madhështore ka sidomos Kanioni i Gjipesë, i formuar në përroin me të njejtin emër në bregdetin e Jonit. Kanionet janë vende shumë të përshtatshme për ndërtime hidroteknike (HEC etj.). Për shkak të pamjes madhështore dhe kontrasteve të mëdha që krijojnë në natyrë, kanë vlera te medha turistike.

Leave a comment

Libraria Universitare UBT