Pastro filtrat
Administrim & Menaxhim i Tokes Bujqesore – Fatbardh Sallaku, Ilir Kristo
10.00 
Agroekologjia – Velesin Peçuli, Albert Kopali, Adrian Doko
15.00 
Agronomia e Pergjithshme – Pellumb Harizaj
10.00 
Agrumet – Fadil Thomaj
15.00 
Akarologjia Bujqesore – Natasha Haka (Duraj)
6.00 
Ampelografia  Praktike – Prof. As. Dr. Lush Susaj
10.00 
Atlasi i Praktikave te Modulit Pomologjia 1 –  Prof. Dr. Bardhosh Ferraj
20.00 
Barerat e keqija dhe kontrolli i tyre – Prof. Dr. Skender Varaku
8.00 
Bazat e Arkitektures se Peisazhit – Prof. Dr. Zydi Teqja
12.00 
Bazat e Entomologjise Bujqesore – Natasha (Duraj) Haka
10.00 
Bazat e Inxhinierise se Akuakultures – Dr. Rigers Bakiu
20.00 
Bazat e Prodhimit Bimor – Prof. Dr. Ilir Kristo, Prof. Dr. Fatbardh Sallaku
12.00 
bimet e arave – foto kashta, nikollaq bardhi, evan rroco
10.00 
Bimet Industriale – Prof. Dr. Nikollaq Bardhi, Prof. Dr. Evan Rroço, Prof. Dr. Foto Kashta
15.00 
Biodiversiteti – Velesin Peculi, Albert Kopali
12.00 
Biokimia – Fatos Harizaj, Valdete Vorpsi
8.00 
Biologjia dhe Fiziologjia e Hardhise- Fadil Thomaj
6.00 
Biologjia dhe Marikultura e Sparideve dhe Levrekut – Dr. Rigers Bakiu
20.00 
Biologjia e Bimëve Hortikulturore – Prof. Dr. Dionis Cakalli, Dr. Endrit Kullaj
10.00 
Biologjia e Bimeve Hortikulturore Praktikum – Endrit Kullaj, Dionis Cakalli
10.00 
Biologjia e Pergjithshme – Prof. Dr. Spase Shumka
17.00 
Biologjia e Thelluar e Pemeve Frutore (MND) –  Dr. Endrit Kullaj
5.00 
Bioteknologjia Bujqesore – Prof. Dr. Petrit Rama
15.00 
Botanika –  Prof. Dr. Agim Hasko, Prof. As. Dr. Lirika Kupe, Dr. Alma Imeri
10.00 
Botanika e Pergjithshme – Prof. Asoc. Lirika Kupe(Dorri), Dr. Stela Ruci
12.00 
Botanika Sistematike – Prof. Asoc. Dr. Alma Imeri
12.00 
Bujqesia Biologjike – Velesin Peculi, Albert Kopali
12.00 
Demtuesit e Ullirit, Pemeve Frutore, Agrumeve, Vreshtit – Natasha (Duraj) Haka)
10.00 
Ekologjia – Velesin Peçuli, Albert Kopali
15.00 
Energjite Alternative – Etleva Jojic, Albert Kopali
15.00 
Energjitika në Bujqësi – Doc. Dr. Etleva Jojiç
10.00 
English In Focus Agriculture & Environment – Prof. As. Arjan Shumeli, Msc. Manjola Salla
12.00 
Erezat – Prof. Dr. Nikollaq Bardhi, Msc. Matilda Kurti
20.00 
Fizika – Prof. Dr. Spiro Grazhdani
15.00 
Fizika Mjedisore e Tokes – Besnik Gjongecaj
22.00 
Fiziologjia e Bimeve – Prof. Dr. Vjollca Ibro
14.00 
Fiziologjia Mjedisore (Ekofiziologjia e pemeve) Pjesa Speciale – Prof. Dr. Endrit Kullaj
10.00 
Frutikultura Speciale –  Prof. Dr. Dionis Cakalli, Prof. Asoc. Dr. Tokli Thomai
6.00 
Gjenetika – Anila Hoda
12.00 
Gjenetika- Alban Ibraliu
14.00 
Gjeoshkenca Mjedisore – Besnik Gjongecaj
18.00 
Kimi Mjedisi – Sulejman Sulçe, Erdona Demiraj
12.00 
Kimi Organike – Prof. As. Dr. Valentina Arapi, Dr. Shpresa Cela
12.00 
Kimia e Pergjithshme dhe Inorganike – Prof. Dr. Vasil Kashuta, Prof. As. Dr. Mira Karajani, S. Karanxha
15.00 
Kopshtet dhe Parqet Urbane – Prof. Dr. Zydi Teqja
10.00 
Krasitja Praktike – Prof. Dr. Petrit Rama, Agr. Hetem Bidaj
7.00 
Kultivimi i Bimeve te Arave, Bimet Foragjere dhe Kullotat – Evan Rroço, Foto Kashta, Nikoll Bardhi
15.00 
Lendet e Para me Origjine Bimore – Pellumb Harizaj
8.00 
Marredheniet Toke – Bime – Besnik Gjongecaj
15.00 
Mekanizimi i Vreshtave – Lush Susaj
10.00 
Menaxhimi i Qendrueshem i Peisazhit – Zydi Teqja
10.00 
Menaxhimi i Ujit ne Bujqesi – Prof. Dr. Perparim Laze
12.00 
Metodologjia e Kerkimit Shkencor – Prof. Dr. Ardian Maci, Prof. Dr. Sulejman Sulce, Prof. Dr. Evan Rroco
10.00 
Mikrobiologjia – Prof. Dr. Myzafer Kapidani, Dr. Erjon Mamoci
15.00 
Mjediset e Gjelberuara – Prof. Asoc. Dr. Zydi Teqja
10.00 
Mjediset e Mbrojtura – Astrit Balliu
10.00 
Ndotesit Organike dhe Ekotoksikologjia – Prof. Dr. Ferdi Brahushi
15.00 
Pedogjeografia – Prof. Dr. Fran Gjoka
11.00 
Pemtaria e Pergjithshme – Fadil Thomaj
20.00 
Perime te Rralla – Prof. Thoma Nasto, Prof. Nikollaq Bardhi
15.00 
Perimtaria – Glenda Sallaku, Astrit Balliu
9.00 
Perimtaria – Prof. Dr. Thoma Nasto
12.00 
Permiresimi Gjenetik i Bimeve – Prof. Dr. Ndoc Faslia
12.00 
Permiresimi Gjenetik i Pemeve (Metodat Konvencionale dhe Molekulare) – Prof. Asoc. Dr. Endrit Kullaj
11.00 
Plani i Zhvillimit te Bregdetit te Jugut – Jamarber Malltezi
18.00 
Pomologjia 1 Speciet Kryesore – Prof. Asoc. Dr. Bardhosh Ferraj, Prof. Dr. Tokli Thomaj
15.00 
Pomologjia 2 – Prof. Dr. Bardhosh Ferraj
15.00 
Praktika dhe Ushtrime te Kimise se Pergjithshme dhe Inorganike – Prof. Dr. Vasil Kashuta, Prof. As. Dr. Mira Karajani
10.00 
Praktika te Biokimise – Dr. Vjollca Vladi, Dr. Leomira Osmani, Prof. Dr. Valdete Vorpsi, Prof. Dr. Fatos Harizaj
5.00 
Praktika te Fiziologjise se Bimeve – Prof. Dr. Vjollca Ibro, Dr. Erta Dodona, Prof. As. Kristaq Jorgji
5.00 
Praktikumi i Vreshtarise – Prof. Dr. Lush Susaj, Prof. Ass. Dr. Gjoke Duhanaj
10.00 
Prodhim Bimor – Prof. Dr. Bardhosh Ferraj, Dr. Adhurim Lazaj
10.00 
Pune Praktike ne Fizike – Meteorologji – Prof. Dr. Spiro Grazhdani
14.00 
Resurset Gjenetike – Adem Salillari, Milto Hyso, Ndoc Faslia, Imer Rusinovci
10.00 
Resurset Gjenetike te Bimeve dhe Standartet e Ruajtjes – Prof. Dr. Ndoc Faslia, Prof. As. Dr. Belul Gixhari
15.00 
Rritja e Shpendeve – Prof. Dr. Lumturi Sena, Prof. Dr. Gori Stefi
12.00 
Semundjet Jo Infektive te Bimeve – Prof. Dr. Skender Varaku
10.00 
Shkenca e Tokes –  Prof. Dr. Ilir Kristo, Prof. Dr. Fatbardh Sallaku
10.00 
Shkrimi Akademik – Holger Kachelein
6.00 
Shtimi i Bimeve te Hortikultures –  Petrit Rama
9.00 
Sistemet e Prodhimit ne Akuakulture – Dr. Rigers Bakiu
20.00 
Të Ushqyerit dhe Pleherimi i Bimeve Perimtari, Pemtari – Prof. Dr. Peter Kadiu, Prof. As. Ardian Maci, Dr. Liri Miho
10.00 
TE ushqyerit e BimEve, Plehrat dhe Plehrimi – Prof. Dr. Ardian MaCi, Prof. As. Dr. Liri Miho TE ushqyerit e BimEve, Plehrat dhe Plehrimi – Prof. Dr. Ardian MaCi, Prof. As. Dr. Liri Miho
16.00 
Teknologji Kultivimi ne Pemetari – Prof. Asoc. Dr. Endrit Kullaj
10.00 
Toka dhe Menaxhimi i Saj –  Ilir Kristo, Fatbardh Sallaku
10.00 
Ullishtaria – Prof. Dr. Fadil Thomaj
12.00 
Vleresim dhe Manaxhim Mjedisi – Prof. Dr. Seit Shallari
10.00 
Vreshtaria- Lush Susaj
10.00 
U shtua në shportë Shiko shportën Kryej blerjen