Pastro filtrat
Administrim Publik – Dr. Remzi Keco, Dr. Ilir Kapaj
10.00 
Administrimi dhe Menaxhimi Publik – Prof. As. Dr. Remzi Keco, Prof. As. Dr. Ilir Kapaj
15.00 
Administrimi Fiskal – Elona Keci (Fejzaj)
14.00 
Administrimi Publik & Zhvillimi Rajonal – Dr. Diana Shehu
7.00 
Analiza e Investimeve Teori – Prof. Dr. Hidajet Shehu, Dr. Albert Lusha
18.00 
Analiza e Investimeve ushtrime – Prof. Dr. Hidajet Shehu, Dr. Albert Lusha, Dr. Belinda Xarba
18.00 
Analiza e Kostove Teori – Prof. Dr. Hidajet Shehu, Dr. Xhelal Mziu, Dr. Belinda Xarba
15.00 
Analiza e Kostove Ushtrime – Prof. Dr. Hidajet Shehu, Dr. Xhelal Mziu, Dr. Belinda Xarba
13.00 
Analiza Financiare Teori – Prof. Dr. Hidajet Shehu, Dr. Xhelal Mziu
18.00 
Analiza Financiare Ushtrime – Prof. Dr. Hidajet Mziu, Dr. Xhelal Mziu, Dr. Belinda Xarba
16.00 
Auditim- Vjollca Karapici
13.00 
Banka e Testeve te Auditimit, Auditimi ne Praktike – Qeram Cibaku
20.00 
Bazat e Biznesit – Prof. Dr. Donika Kercini, Dr. Eda Luga
13.00 
Bazat e Ekonomise – Prof. Asoc. Irma Tabaku, Prof. Asoc. Mimoza Koka, Dr. Eglantina Pazaj, Msc. Erdit Nesturi
12.00 
Bazat e Financës – Drini Salko
15.00 
Bazat e Marketingut- Arben Verçuni, Gjokë Uldedaj
15.00 
Bazat e së Drejtës – Doc. Dr. Orkida Totojani
13.00 
Bazat e te Dhenave – Jona Mulliri, Eris Zeqo
10.00 
Bazat e Turizmit – Prof. Assoc. Dr. Vita Koja, Doc. Klodiana Gorica
15.00 
Biostatistika 1- Prof. Dr. Kristaq Kume
10.00 
Biznes nderkombetar – Prof. Dr. Bardhyl Ceku
15.00 
Biznesi nderkombetar – Charles W. L. Hill, G. Tomas M.Hult
25.00 
Biznesi Ndërkombëtar- Ilia Kristo
12.00 
Cikli i Projektit- Zef Gjeta
15.00 
Drejtim Agrobiznesi – Prof. Dr. Bahri Musabelliu, Prof. Asoc. Dr. Ilir Kapaj
11.00 
Drejtim Financiar 1-  Halit Xhafa
12.00 
Drejtim Financiar 2 – Prof. Dr. Beshir Ciceri, Prof. Dr. Halit Xhafa
10.00 
Drejtim i Biznesit Bujqesor – Prof. Dr. Bahri Musabelliu, Prof. As. Dr. Maksim Meco
10.00 
Drejtim Portofoli Ushtrime – Prof. Dr. Sherif Bundo,Mf. Gerdi Lito, Mba. Perseta Grabova, Mk. Rezart Erindi
8.00 
Drejtim Portofoli- Sherif Bundo
12.00 
Drejtimi Financiar 1-  Halit Xhafa, Beshir Ciceri
12.00 
Drejtimi i Fermave – Maksim Meco, Gentjan Mehmeti, Arif Murrja, Ilir Tomorri, Sadik Maloku
13.00 
E drejte Biznesi – Prof. Asoc. Orkida Totojani, Dr. Enkela Hoxha
14.00 
Ekonomi Turizmi – Prof. Asoc. Dr. Edmond Kadiu
14.00 
Ekonomia e Burimeve Natyrore dhe Ambjentit – Prof. Dr. Natasha Hodaj, Prof. Dr. Henrieta Themelko
12.00 
Ekonomia e Prodhimit – Prof. Dr. Henrieta Themelko, Prof. Dr. Natasha Duraj
13.00 
Ekonomia e Prodhimit (Niveli i Dyte) – Prof. Dr. Henrieta Themelko
11.00 
Ekonomia e Punës- Galantina Canco
10.00 
Ekonomiksi i Zhvillimit – Michael P. Todaro, Stephen C. Smith, Luljeta Minxhozi, Arben Malaj, Abdylmenaf Bexheti
25.00 
Ekonomiksi Makroekonomia – N. Gregory Mankiw & Mark P. Taylor
17.00 
Ekonomiksi Mikroekonomia – N. Gregory Mankiw & Mark P. Taylor
17.00 
Ekonomiksi Publik – Majlinda Cakalli – Kullaj
15.00 
Ekstension – Kristaq Pata
15.00 
English For Business & Finance – Arjan Shumeli, Ariana Nepravishta, Elsa Zela, Enkeleda Jata, Esmeralda Sherko
14.00 
English for Rural Tourism Menagement & Hospitality – Luljeta Mine
15.00 
Etika e Biznesit – Hysen Cela
10.00 
Etika ne Kontabilitet – Prof. Dr. Agim Binaj
7.00 
Financa Nderkombetare – Prof. Dr. Drini Salko, Prof. As. Dr. Orfea Dhuci, Prof. As. Dr. Tonin Kola
12.00 
Financa Publike – Harvey S. Rosen
17.00 
Finance – Sherif Bundo
16.00 
Fiskalitete – Sherif Bundo
12.00 
Gjeometria Analitike – Orgest Zaka
15.00 
Historia e Mendimit Ekonomik – Henri Denis
15.00 
Hyrje ne Ekonomi – Ahmet Mancellari, Sulo Haderi, Dhori Kule, Stefan Qirici
10.00 
Investime  ushtrime- Edlira Luci, Dorina Kripa
8.00 
Investime-   Edlira Luçi, Dorina Kripa
10.00 
Komunikimi ne Biznes – Prof. Dr. Diana Shehu
10.00 
Kontabilitet Drejtimi – Dr. Aurora Hoxha
12.00 
Kontabiliteti – Prof. Dr. Agim Binaj, Prof. Dr. Flutura Kalemi
15.00 
Kontabiliteti financiar – Robert Libby, Patricia A. Libby, Frank Hodge
30.00 
Kontabiliteti i Drejtimit – Prof. Dr. Flutura Kalemi
10.00 
Kontabiliteti i kostos – Albana Gjoni (Karameta)
13.00 
Kontabiliteti i Kostos – Prof. Dr. Lindita Lati, Prof. As. Dr. Manjola Naco
10.00 
Kooperimi dhe Integrimi në Bujqësi – Prof. Dr. Bahri Musabelliu, Prof. As. Dr. Palok Kolnikaj
8.00 
Makroekonomia – N. Gregory Mankiw
19.50 
Makroekonomia- Mimoza Koka
15.00 
Manaxhimi i Turizmit – Prof. Dr. Vjollca Bakiu
12.00 
Manual i Kontabilitetit të Informatizuar –  Agim Binaj
4.00 
Manuali i Taksimit Ushtrime -Elona Keçi (Fejzaj)
6.00 
Marketingu – Prof. Dr. Bardhyl Ceku, Prof. Dr. Evish Kushi, Prof. As. Dr. Semiha Loca, Prof. As. Dr. Shpetim Cerri
20.00 
Marketingu i Produkteve Bujqesore – Palok Kolnikaj, Arben Vercuni, Behar Male
10.00 
Matematika – Prof. Dr. Rexhep Cuko, Prof. Asoc. Mariana Nikolla
15.00 
Matematika e Zbatuar – Parashqevi Rrapo, Majlinda Belegu
10.00 
Matematika për Ekonomistët 2- Saimir Hoxha
10.00 
Matematika- Parashqevi Rrapo, Majlinda Belegu
10.00 
Matematike e Pergjithshme – Prof. Asoc. Dr. Orgest Zaka
15.00 
Menaxhim Risku – Prof. Asoc. Arif Murrja, Prof. Asoc, Dr. Maksim Meco, Dr. Gentian Mehmeti
18.00 
Menaxhim Turizmi – Prof. Asoc. Dr. Edmond Kadiu
15.00 
Menaxhimi i Burimeve Njerezore – Galantina Canco
10.00 
Menaxhimi i Projekteve – Prof. Dr. Remzi Keco, Dr. Ilir Tomorri
9.00 
Menaxhimi i Riskut te Biznesit- Maksim Meço
8.00 
Menaxhimi I Turizmit te Qendrueshem- Klodiana Gorica
25.00 
Menaxhimi Strategjik – Bahri Musabelliu, Donika Kercini, Alketa  Bejko Menaxhimi Strategjik – Bahri Musabelliu, Donika Kercini, Alketa  Bejko
14.00 
Metodat e Ekonometrise- Myslym Osmani
10.00 
Metodat e Statistikes – Myslym Osmani
10.00 
Metodologjia e Kerkimit ne Ekonomine e Zbatuar – Engjell Skreli, Gentjan Cera
10.00 
Mikroekonomi III – Prof. As. Irma Tabaku
9.00 
Mikroekonomia – Irma Tabaku, Erdit Nesturi, Eglantina Pazaj
11.00 
Mikroekonomia Ushtrime – Irma Tabaku, Erdit Nesturi, Eglantina Pazaj
7.00 
Minitab, Statistike pershkruese dhe Inferenciale – Prof. Myslym Osmani, Prof. As. Arben Kambo
3.00 
Modelim Biznesi, Zhvillimi i sistemeve te biznesit – DR. BLERINA ZANAJ
10.00 
Njohurite baze per riskun dhe drejtimin e tij – Orfea Dhuci
12.00 
Paraja dhe Bankat – Drini Salko, Orfea Dhuci, Fiqiri Baholli
12.00 
Perdorimi i Modeleve Matematikore ne Analizen e Efektivitetit te Fermave Bujqesore – Marjana Nikolla, Majlinda Belegu
7.00 
Politikat e Bujqesise dhe te Ushqimit – Engjell Skreli
12.00 
Politikat e Ekonomise dhe Ambjentit –  Prof. Dr. Natasha Hodaj
10.00 
Politikat publike & zhvillimi rajonal – Prof. As. Dr. Diana Shehu
10.00 
Praktikumi i Ekonometrise – Myslym Osmani
10.00 
Probabilitet dhe Statistike – Parashqevi Rrapo, Sokol Memetaj, Majlinda Belegu
10.00 
Prodhim Bimor- Grup Pedagogësh
10.00 
Sherbimet e Sigurise e te Konsulences – Prof. Dr. Ingrid Shuli
8.00 
Shkrimi Akademik – Holger Kachelein
6.00 
Sipermarrja – Peggy A. Lambing, Charles R. Kuehl
20.00 
Sipërmarrja dhe Drejtimi i Biznesit të Vogël – Prof. Dr. Donika Kerçini
12.00 
Sistemet e Informacionit Kontabel – Prof. Dr. Agim Binaj
15.00 
Sjellja Konsumatore – Dr. Semiha Loca
10.00 
Sjellja Organizative – Galantina Canco, Donika Kerçini, Lidra Zegali, Ndriçim Ciroka
11.00 
Sjellja Organizative – Prof. Dr. Galantina Canco, Prof. Dr. Donika Kerçini,  Dr. Lidra Zegali, Msc. Ndriçim Ciroka
10.00 
Sociologjia Rurale dhe Urbane – Dr. Anila Sulaj
12.00 
Sociologjia Rurale dhe Urbane-  Agim Muçaj
11.00 
Statistika 1 – Jurisan Vathi, Ana Mane, Ina Pagria
15.00 
Statistika Ekonomike dhe Sociale – Pasko Vako, Parashqevi Avdulaj
25.00 
Statistike Biznesi – Jurisan Vathi, Ana Mane, Ina Pagria
15.00 
Statistike dhe Probabilitet Bio-Statistikë – Arben Boçari
10.00 
Statistike Pershkruese dhe Inferenciale – Prof. Myslym Osmani, Prof. As. Arben Kambo, Dr. Alerta Shtepani
10.00 
Strategjia e Turizmit – Dr. Klodiana Gorica, Ma. Fioralba Vela
17.00 
Taksimi – Oltion Rrumbullaku
12.00 
Taksimi -Elona Keçi (Fejzaj)
12.00 
Teknika Bankare- Lavdosh Zaho, Shkëlqim Cani
12.00 
Teknikat e Paraqitjes dhe Komunikimit në Biznes – Prof. As. Dr. Diana Shehu
8.00 
U shtua në shportë Shiko shportën Kryej blerjen