Pastro filtrat
Aplikimi i Autocad 2020 ne Projektimin e Mobilieve – Dr. Sc. Rrahim Sejdiu
25.00 
Bekime Shtatores se Dijes – Dr. Selman Meziu
10.00 
Belbezimet e Pyllit – Dr. Selman Meziu
10.00 
Biologjia dhe Mbareshtrimi i Faunes se Gjuetise – Prof. Dr. Anesti Postoli
30.00 
Biomasa e Pyjeve – Ahmet Mehmeti
5.00 
Brenga e Qelbezuar e Kohes – Dr. Selman Meziu
10.00 
Burimet e Riperteritshme te Energjise – Alfred Paloka
12.00 
Dafina ne Hullite e Shekujve – Selman Meziu
10.00 
Fires: A Risk That Has No Frontiers – Qendra Kerkimore per zhvillim Rajonal
10.00 
Fitopatologjia Pyjore – Inxh. Dhimiter Janco
3.00 
Forest Resources In Albania National Forest Invetory- Arsen Proko
5.00 
Impiantet e Ftohjes te kondicionimit dhe te Tharjes- Alfred Pema, Gezim Nushaj,Vasillaq Leno
7.00 
Kalendari Pyjor – Grup Autoresh
4.00 
Kullotat Intensive – George Angel
5.00 
Kullotja Racionale – Ahmet Mehmeti
3.00 
l’impiego Delle Coltivazioni Arboree a Rapida Crescita per Produrre Energia – Mirvjena Kellezi, Ylli Kortoci
7.00 
Mes Pasionit te Gjuetise dhe Konservimit te habitatit – Dr. Parim Carcani, Qemal Miraka
5.00 
Organizimi Pyjor- Glantina Canco, Kole Malaj, Armand Afezolli
8.00 
Prodhimi I Qymyrit të Drurit- Leka Gedeshi
5.00 
Pyjet dhe Energjia e Gjelber – Ahmet Mehmeti
3.00 
Pyjet dhe Shërbimi Pyjor Shqiptar në Vite- Gjon Fierza, Kolë Malaj, Janaq Male
10.00 
Pyjet ne Rrjedhen e nje Shekulli – Irfan Meko, Genci Kacori
10.00 
Pylli dhe Kullotja – Ahmet Mehmeti
3.00 
Pylli dhe Kullotja, dy Entitete te Papajtueshme apo ne Kontradikte – Prof. Dr. Anesti Postoli, Prof. As. Dr. Maxhun Dida, Prof. As. Dr. Vasillaq Mine
5.00 
Pylltaria ne udhekryq – Selman Meziu
10.00 
Pylltaria shqiptare ndermjet te djeshmes dhe te ardhmes – Doc. Bajram Xheko
10.00 
Revolucioni i Gjelbert – Dr. Selman Meziu
10.00 
Roli dhe rendesia e pyjeve komunale ne jeten e komunitetit – Ing. Ylber Cami
5.00 
Sistemet Gjeotermale të Ngrohjes dhe Freskimit të Godinave- Alfred Frasheri, Andonaq Londo, Angjelin Shtjefni, Bashkim Cela, Nevton Kodhelaj, Niko Pano, Ramadan Alushaj, Salvatore Bushati, Spiro Thodhorjani
5.00 
Teknikat Pyjore Eficiente dhe Miqesore me Mjedisin – Prof. Dr. Arsen Proko
7.00 
Teknologjia e Shfrytezimit Pyjor – Prof. Dr. Avram Haxhi
17.00 
Termoteknika – Angjelin Shtjefni
10.00 
Testamenti i Pylltarit – Dr. Selman Meziu
10.00 
Udheheqes Fushor i Flores se Shqiperise – Prof. Dr. Jani Vangjeli
6.00 
U shtua në shportë Shiko shportën Kryej blerjen