Pastro filtrat
Biostatistika 1- Prof. Dr. Kristaq Kume
10.00 
Botanika e Pergjithshme – Prof. Dr. Arsen Proko
10.00 
Dendrologjia – Prof. Dr. Vasil Marku
30.00 
Ergonomia dhe Siguria ne Pune- Vasillaq Mine
22.50 
Fizika – Prof. Dr. Spiro Grazhdani
15.00 
Gjenetika Pyjore- Fatmir Lacej, Thimaq Lako
15.00 
Gjeobotanika- Arsen Proko, Jani Vangjeli
20.00 
Insektet Demtues Kryesore te Pyjeve te Shqiperise- Fatmir Laçej
15.00 
Kimi Organike – Prof. As. Dr. Valentina Arapi, Dr. Shpresa Cela
12.00 
Kimia e Pergjithshme dhe Inorganike – Prof. Dr. Vasil Kashuta, Prof. As. Dr. Mira Karajani, S. Karanxha
15.00 
Lenda e Sharruar – Dritan Ajdinaj, Pandeli Marku
22.00 
Makinat dhe Instrumentet Preres te Drurit- Sotir Dimoshi
15.00 
Ngjitja e Drurit – Dritan Ajdinaj, Pandeli Marku
22.00 
Perpunimi Siperfaqesor i Drurit – Pandeli Marku, Agron Bajraktari
17.00 
Pune Praktike ne Fizike – Meteorologji – Prof. Dr. Spiro Grazhdani
14.00 
Shkrimi Akademik – Holger Kachelein
6.00 
Siguria ne Pune ne Industrine e Drurit- Leka Gedeshi
20.00 
Sistematika e Bimeve Pyjore – Prof. Dr. Arsen Proko
18.00 
Studim Druri- Entela Lato, Doklea Quku
30.00 
Termoteknike Termodinamika Teknike – Prof. Dr. Angjelin Shtjefni
6.00 
Termoteknike, Shtojce Diagramet – Angjelin Shtjefni
4.00 
Transporti Brendshem Mekanik ne Industrine e Drurit – Leka Gedeshi, Arben Bejtja
10.00 
Zbatime të disa Metodave të Matematikës dhe Informatikës në Shkencat Pyjore- Pashk Lekaj
15.00 
U shtua në shportë Shiko shportën Kryej blerjen