Pastro filtrat
Bazat e Menaxhimit- Stephen P. Robbins, David DeCenzo
16.00 
Dinamika e Komunikimit Masiv-  Joseph R. Dominick
10.80 
Drejtim Financiar –  Halit Xhafa
12.00 
Drejtim Financiar 1-  Halit Xhafa
12.00 
Drejtimi Financiar 1-  Halit Xhafa, Beshir Ciceri
12.00 
Drejtimi Financiar Teori & Praktikë- Eugene F.Brigham. Michael C. Ehrhardt
35.00 
Ekonomia e Parase, Veprimtarise Bankare dhe Tregjeve Financiare – Frederic S. Mishkin
25.00 
Ekonomia e Turizmit – Vjollca Bakiu
20.00 
Ekonomiksi i integrimit europian- Richard Baldwin, Charles Wyplosz
12.90 
Gjuhe Latine dhe Terminologji Mjekesore – Leonard Xhamani
10.00 
Hyrje në Biznes- Gaspar, Bierman, Kolari, Hise, Smith, Arreola-Risa
8.60 
Hyrje në Menaxhimin e Burimeve Njerzore- Paul Banfield, Rebecca Kay
10.80 
Iluzionet Monetare- Ardian Civici
10.80 
Kalimi nga PKP në SKK – Prof. Dr. Jorgji Bollano
10.00 
Kerkimi Operacional – Vasillaq Kedhi
18.00 
Komunikimi Organizativ- Michael J. Papa, Tom D. Daniels, Barry K. Spiker
7.20 
Kontabiliteti Financiar- Sotiraq M. Dhamo
10.80 
Kriza Financiare- Ardian Civici
7.20 
Materializmi Historik – Universiteti i Tiranes
20.00 
Menaxhimi i Bizneseve Hoteliere – Turistike  – Vjollca Bakiu
20.00 
menaxhimi i ndermarrjeve te udhetimeve turistike – vita koja, klodiana gorica
Out of stock
18.00 
Parimet e Marketingut – Philip Kotler & Gary Armstrong
30.00 
Pasiguria dhe Sigurimet – Nevruz Koci, Sherif Bundo, Zenel Shalari
10.00 
Polis – Instituti Liberal Shqiptar, Qendra per Studime Humanistike “Gani Bobi”
5.00 
Sistemi Financiar- Adriatik Kotorri, Alban Korbi
7.20 
Sjellje Organizative- Mimoza Kasimati, Mimoza Manxhari
7.20 
Statistika per Biznes dhe Ekonomik –  Anderson, Sweeney & Williams
20.00 
Strategjia Në Botën Bashkëkohore- John Baylis, James J. Wirtz, Colin S. Gray & Eliot Cohen
11.50 
Tregjet e Kapitaleve –  Frank J.Fabozzi, Franco Modigliani
25.00 
UET – Efekti Pionier
5.00 
Veshtrimi i parë mbi Teorinë e Komunikimit – Em Griffin, Andrew Ledbetter, Glenn Sparks, Belina Budini, Bashkim Gjergji
17.00 
U shtua në shportë Shiko shportën Kryej blerjen