Jeta e fakultetit është ëndrra më e bukur që ti ke parë ndonjëherë dhe s’do ta shikosh më kurrë.

U shtua në shportë Shiko shportën Kryej blerjen

Analiza e Kostove Teori Prof. Dr. Hidajet Shehu, Dr. Xhelal Mziu, Dr. Belinda Xarba

Tekst Universitar

– Autor: Prof. Dr. Hidajet Shehu, Dr. Xhelal Mziu, Dr. Belinda Xarba
– Shtëpia Botuese: “Dita Print”
– Viti i Botimit: 2018 (ribotim)
– ISBN: 978-9928-229-23-69
– Volumi me: 467 faqe
– Brendësia e librit: black
– Kopertina: fleksibel
– Formati i librit: (24×16.5)cm
– Pesha: 0.800 kg
– Çmimi: 1500 Lekë

Peshë 0.800 g/kg
Përmasa 24 × 16.5 cm

Çmimi: 15.00 

**SHËNIM: Për blerjet online çmimi në euro përmbledh çmimin e librit, shpenzimet e paketimit dhe koston e transaksionit në PayPal. (Shembull – Libri në Librari kushton 1200 lek, Online 12 euro)

Analiza e kostove paraqet një aspekt me interes vendimtar si për formulimin e gjykimeve mbi leverdishmërinë ekonomike, ashtu edhe me qëllim njohjen dhe kontrollin e dinamikës së vlerave të ndërmarrjes.

Prandaj teksti Analiza e kostove u drejtohet kryesisht atyre që synojnë të përdorin me kompetencë informacionet monetare dhe sasiore në kuadrin e drejtimit të ndërmarrjes. Meqenëse përdoruesit e informacioneve të kostos duhet të njohin mjaftueshëm se si këto informacione janë përgatitur, cili është kuptimi dhe kufizimi i tyre, teksti përfshin edhe disa aspekte teknike të nevojshme për këtë qëllim është paraqitja në mënyrë sintetike dhe me terminologjinë e duhur e koncepteve kryesore dhe e instrumenteve më të rëndësishme duke respektuar në mënyrë rigoroze vijueshmërinë evolutive të realizuar në temën e kostove nga disiplinat shkencore mbi ndërmarrjen.

Natyra dhe qëllimi i sistemeve kontabile; natyra e kontabilitetit të drejtimit; koncepte kryesore mbi kostot; klasifikimi i kostove në funksion të sjelljes së tyre; marzhi i kontributit dhe lidhjet ndërmjet të ardhurave dhe vëllimit, kostot e plota dhe përdorimi i tyre; aspekte të sistemeve të përcaktimit të kostove; kostot standard, sistemi me kosto variabël, kostot e cilësisë dhe kostot e përbashkëta; analiza e shmangieve të kostove të prodhimit; analiza e shmangieve të kostove që nuk i përkasin prodhimit; vendimmarrjet afatshkurtra ndërmjet alternativave të ndryshme etj., janë disa nga problemet kryesore që trajton teksti.

Për problematikën dhe mënyrën e trajtimit të tyre teksti është i vlefshëm për një rreth më të gjerë se auditorët. Autorët, përvojës akademike, i kanë bashkëngjitur edhe eksperiencën e gjatë në menaxhimin e bizneseve, prandaj kontabilistët, ekspertët kontabël të miratuar, financierët, drejtuesit e ndërmarrjeve etj. do të gjejnë në këtë tekst ekspertiza të plota në lidhje me evidentimin, kontabilizimin dhe shfrytëzimin e kostos edhe në raportet me sistemin fiskal.

Share mediat sociale:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Koleksioni i Librave Librarinë Universitare UBT

Libra Artistikë
Libra Artistikë
605 products
Bujqësi & Mjedis
Bujqësi & Mjedis
518 products
Ekonomi & Agrobiznes
Ekonomi & Agrobiznes
396 products
Histori & Politikë
Histori & Politikë
196 products
Psikologji & Sociologji
Psikologji & Sociologji
155 products
Bioteknologji & Ushqimi
Bioteknologji & Ushqimi
139 products
Veterinari
Veterinari
130 products
Pyje
Pyje
129 products
Personalitete & Autobiografi
Personalitete & Autobiografi
126 products
Filozofi
Filozofi
83 products
Drejtësi
Drejtësi
70 products
Libra të tjerë
Libra të tjerë
69 products
Nga Mjekësia
Nga Mjekësia
64 products
Ismail Kadare
Ismail Kadare
58 products
Fjalorë & Enciklopedi
Fjalorë & Enciklopedi
58 products
Edicione në Anglisht
Edicione në Anglisht
42 products
Universitete të Tjera
Universitete të Tjera
32 products
Art & Kulturë
Art & Kulturë
2 products
Libraria Universitare UBT