Jeta e fakultetit është ëndrra më e bukur që ti ke parë ndonjëherë dhe s’do ta shikosh më kurrë.

U shtua në shportë Shiko shportën Kryej blerjen

Ekonomia e Prodhimit (Niveli i Dyte) Prof. Dr. Henrieta Themelko

Tekst Universitar

– Autor: Prof. Dr. Henrieta Themelko
– Viti i Botimit: 2017
– Volumi me: 230 faqe
– Brendësia e librit: black
– Kopertina: fleksibel
– Formati i librit: (23×16)cm
– Pesha: 0.330 kg
– Çmimi: 1100 Lekë

Peshë 0.330 g/kg
Përmasa 23 × 16 cm

Çmimi: 11.00 

**SHËNIM: Për blerjet online çmimi në euro përmbledh çmimin e librit, shpenzimet e paketimit dhe koston e transaksionit në PayPal. (Shembull – Libri në Librari kushton 1200 lek, Online 12 euro)

Në tekstin bazë të Ekonomisë të Prodhimit marrëdhëniet themelore që udhëheqin maksimizimin e prodhimit apo fitimit janë trajtuar pa marrë parasysh kufizimet që mund të ekzistojnë mbi procesin e maksimizimit.
Megjithatë, duhet theksuar se normalisht fermerët veprojnë në një mjedis ku maksimizimi i fitimit nuk mund të bëhet pa marrë parasysh kufizimet në procesin e maksimizimit.
Kështu, konsumatori duke kërkuar blerjen e mallrave dhe shërbimeve në mënyrë të tillë që të maksimizojnë dobine, duhet të përballet me kufizimet e vendosura nga disponibiliteti i të ardhurave në para. Konsumatori duhet të veprojë brenda këtyre kufizimeve duke zgjedhur një përzierje të mallrave që kërkon një shpenzim total që nuk duhet të kalojë të ardhurat. Ndërkohë
konsumatori mund të huazojë para për blerjen e mallrave dhe shërbimeve, por përfundimisht kjo kredi duhet të paguhet. Në fund të fundit, shporta e mallrave dhe shërbimet e blera nga konsumatori duhet të jenë në përputhje me të ardhurat në para të tij.
Prodhuesi, gjithashtu, përballet me kufizime. Kufizimet ose detyrimet e vendosura mbi prodhuesin ndahen në dy kategori: (1) kufizimet e brendshme që ndodhin si rezultat i kufizimeve në shumën e parave në dispozicion për blerjen e inputeve, dhe (2) kufizimet e jashtme të vendosura nga qeveria apo institucione të tjera.
Megjithëse ky kapitull i kushtohet diskutimit se si kufizime të brendshme në një firmë fermë mund të kufizojnë aftësinë e fermerit për të arritur maksimizimin e fitimit, modelet e zhvilluara në këtë kapitull ofrojnë një mjet të dobishëm analitik për vlerësimin e ndikimit të kufizimeve të caktuara të jashtme në sjelljen e menaxhimit të fermës.

Share mediat sociale:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Koleksioni i Librave Librarinë Universitare UBT

Libra Artistikë
Libra Artistikë
605 products
Bujqësi & Mjedis
Bujqësi & Mjedis
518 products
Ekonomi & Agrobiznes
Ekonomi & Agrobiznes
396 products
Histori & Politikë
Histori & Politikë
196 products
Psikologji & Sociologji
Psikologji & Sociologji
155 products
Bioteknologji & Ushqimi
Bioteknologji & Ushqimi
139 products
Veterinari
Veterinari
130 products
Pyje
Pyje
129 products
Personalitete & Autobiografi
Personalitete & Autobiografi
126 products
Filozofi
Filozofi
83 products
Drejtësi
Drejtësi
70 products
Libra të tjerë
Libra të tjerë
69 products
Nga Mjekësia
Nga Mjekësia
64 products
Ismail Kadare
Ismail Kadare
58 products
Fjalorë & Enciklopedi
Fjalorë & Enciklopedi
58 products
Edicione në Anglisht
Edicione në Anglisht
42 products
Universitete të Tjera
Universitete të Tjera
32 products
Art & Kulturë
Art & Kulturë
2 products
Libraria Universitare UBT