Jeta e fakultetit është ëndrra më e bukur që ti ke parë ndonjëherë dhe s’do ta shikosh më kurrë.

U shtua në shportë Shiko shportën Kryej blerjen

Perimtaria Prof. Dr. Thoma Nasto

Tekst Universitar

– Autor: Prof. Dr. Thoma Nasto
– Shtëpia Botuese: “Morava”
– Viti i Botimit: 2011 (ribotim)
– ISBN: 978-9928-120-56-4
– Volumi me: 275 faqe
– Brendësia e librit: black
– Kopertina: fleksibel
– Formati i librit: (24×17)cm
– Pesha: 0.470 kg
– Çmimi: 1200 Lekë

Peshë 0.470 g/kg
Përmasa 24 × 17 cm

Çmimi: 12.00 

**SHËNIM: Për blerjet online çmimi në euro përmbledh çmimin e librit, shpenzimet e paketimit dhe koston e transaksionit në PayPal. (Shembull – Libri në Librari kushton 1200 lek, Online 12 euro)

Libri “PERIMTARIA” është një ribotim i përmirësuar i botimit të parë me titull “Bazat e Perirntarisë dhe Prodhimit të Perimeve”, botuar në vitin 2004. Të dhënat e sjella në këtë libër pasqyrohen në një këndveshtrirn metotodologjik dhe didaktik me atraktiv për studentët, të njohurive shkencore, të metodologjisë së punës dhe të eksperiencave të
fituara në fushën e perimtarisë. Speciet perimore të konsideruara në këtë libër nuk ezaurojnë të qjithë panorarnen e perimeve që kultivohen në vendin tonë, por ato mund të konsiderohen si më të rendësishmet dhe më perfaqesueset. Pjesa më e madhe e tyre janë përshkruar dhe studiuar në perputhje edhe me vecoritë klimatike dhe tokësore që karakterizojnë vendin tonë. Ndërsa specie te tjera megjithëse më pak te rëndësishrne dhe më pak të njohura, trajtohen gjerësisht sepse kushtet për kultivimin e tyre në vendin tonë janë mjaft të përshtatsherne.
Libri është perqatitur kryesisht për studentët e Universitetit Bujqësorë. Në të pasqyrohen informacione të plota duke filluar nga inkuadrimi teorik deri në përcaktimet teknike që lidhen me kultivimin e perimeve në kushte të fushës së hapur. Në mënyrë të vecantë pasqyrohet edhe pershkrirni botanik dhe karakteristikat klimatike tokësore të të gjitha specieve perimore që trajtohen në ketë libër.
Por teksti i drejtohet nje publiku edhe më të gjerë, të cilit i jepen njohuri me prejardhje nga bota akademike si dhe nga kerkirni i aplikuar, për tju pergjigjur qjithnjë e më shurnë nevojave të të interesuarve. Nderrnjet objektivave të ketij teksti mund të permenden: – ato didaktike për studentët, të cilët duan në rnënyrë korrekte përvetesimin e njohurive përkatëse; – ato të azhornimit me teknikën e siperrnarrësit bujqësor, të cilët duan të përvehtësojnë praktikat agronomike për një bujqësi të qëndrushrne; – atë të formimit të përsonelit dhe të administratës publike dhe private që punësohet në sektorin bujqësor, sipas filozofisë së insistimit për pervetësirnin e programeve të cilat sigurojnë njohuri të mëdha për prodhimin e perimeve dhe në respekt të mjedisit.

Share mediat sociale:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Koleksioni i Librave Librarinë Universitare UBT

Libra Artistikë
Libra Artistikë
605 products
Bujqësi & Mjedis
Bujqësi & Mjedis
525 products
Ekonomi & Agrobiznes
Ekonomi & Agrobiznes
414 products
Histori & Politikë
Histori & Politikë
197 products
Psikologji & Sociologji
Psikologji & Sociologji
158 products
Bioteknologji & Ushqimi
Bioteknologji & Ushqimi
139 products
Veterinari
Veterinari
130 products
Pyje
Pyje
129 products
Personalitete & Autobiografi
Personalitete & Autobiografi
126 products
Filozofi
Filozofi
84 products
Drejtësi
Drejtësi
75 products
Libra të tjerë
Libra të tjerë
69 products
Nga Mjekësia
Nga Mjekësia
65 products
Fjalorë & Enciklopedi
Fjalorë & Enciklopedi
60 products
Ismail Kadare
Ismail Kadare
58 products
Edicione në Anglisht
Edicione në Anglisht
42 products
Universitete të Tjera
Universitete të Tjera
32 products
Art & Kulturë
Art & Kulturë
3 products
Libraria Universitare UBT