Jeta e fakultetit është ëndrra më e bukur që ti ke parë ndonjëherë dhe s’do ta shikosh më kurrë.

U shtua në shportë Shiko shportën Kryej blerjen

Sipërmarrja dhe Drejtimi i Biznesit Vogël Prof. Dr. Donika Kerçini

Tekst Universitar

– Autor: Prof. Dr. Donika Kercini
– Shtëpia Botuese: “Maluka”
– Viti i Botimit: 2016
– ISBN: 978-9928-134-81-3
– Volumi me: 370 faqe
– Brendësia e librit: black
– Kopertina: fleksibel
– Formati i librit: (23×16)cm
– Pesha: 0.600 kg
– Çmimi: 1200 Lekë

Peshë 0.600 g/kg
Përmasa 23 × 16 cm

Çmimi: 12.00 

**SHËNIM: Për blerjet online çmimi në euro përmbledh çmimin e librit, shpenzimet e paketimit dhe koston e transaksionit në PayPal. (Shembull – Libri në Librari kushton 1200 lek, Online 12 euro)

Teksti Sipërmarrja dhe drejtimi i biznesit të vogël synon të zgjerojë konceptet teorike dhe praktike mbi sipërmarrjen dhe menaxhimin e bizneseve te vogla.
Bizneset e vogla vazhdojnë të luajnë një rol të rëndesishëm në ekonominë kombëtare. Çdo vit qindra mijra njerëz vendosin të punojnë për veten e tyre, pra të fillojne një biznes të vogël. Sipërmarrësit janë pronarët e bizneseve të vogla. Ata janë njerëzit që marrin mbi vete risqet dhe që drejtojnë aktivisht bizneset e tyre. Sigurisht jo të gjithë sipërmarrësit kanë sukses. Ku qëndron pra çelësi i suksesit të biznesit të vogël? Gjatë leximit dhe studimit të tekstit Sipërmarrja dhe drejtimi i biznesit të vogël, ju do të mësoni mjaft për t’ju përgjigjur kësaj pyetje.

Qëllimi kryesor i këtij teksti është që t’i mësojë studentët me konceptet bazë të sipërmarrjes dhe të drejtimit të bizneseve të vogla duke siguruar njëkohesisht dhe instrumentat përkatese për të pasur sukses.
Ky tekst është hartuar në përputhje me programin e lëndës që zhvillohet me studentët e Fakultetit të Ekonomisë dhe Agrobiznesit. Teksti ofron trajtime teorike në fushën e sipërmarrjes dhe drejtimit të biznesit të vogël por në të njëjtën kohë jep edhe një sërë rastesh studimore për të konkretizuar më mirë trajtimet teorike. Vetëm një analizë e tillë i ndihmon studentët për të zbatuar në praktikë konceptet teorike të mësuara. Rastet studimore do t’ju shërbejnë studentëve gjatë seancave të seminareve për diskutim dhe shtjellim të mëtejshëm.
Teksti është shkruar gjithashtu me deshirën e mirë për të dhuruar një material të dobishëm për një masë më të gjerë lexuesish që kanë deshirën dhe idetë për të nisur apo për t’a bërë të susesshëm një aktivitet biznesi.
Teksti është strukturuar në gjashtë kapituj. Në kapitullin e parë trajtohen probleme që lidhen me natyrën e sipërmarrjes dhe të biznesit të vogël në përgjithësi. Kapitulli i dytë fokusohet në kërkimin e mundësive sipërmarrëse dhe trajton veçmas mundësitë e fillimit të një biznesi të ri, mundësitë e blerjes së një biznesi ekzistues, mundësitë e blerjes së një Franchise si dhe mundësitë e biznesit familjar. Në kapitullin e tretë trajtohen problemet që lidhen me zhvillimin e planit të biznesit për firmën e re. Në këtë pjesë trajtohen edhe problemet mjaft të rëndësishme që lidhen me përcaktimin e vendndodhjes së biznesit si dhe gjetjes së burimeve të financimit. Në kapitullin e katërt trajtohen problemet e marketingut të biznesit të vogël duke u ndalur në mënyrë të veçantë në sjelljen e konsumatorit si dhe në strategjinë e produktit. Në kapitullin e pestë trajtohen çështje që lidhen me menaxhimin e veprimtarisë së biznesit të vogël duke u ndalur në mënyrë të veçantë tek menaxhimi i inventarit, menaxhimi i burimeve njerëzore si dhe menaxhimi i cilësisë. Në kapitullin e gjashtë dhe të fundit trajtohen probleme mjaft të rëndësishme që lidhen me menaxhimin financiar në firmat sipërmarrëse ku në mënyrë të veçantë jam ndalur në vlerësimin e performancës financiare si dhe në menaxhimin e kapitalit qarkullues dhe buxhetimin e kapitalit.

Share mediat sociale:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Koleksioni i Librave Librarinë Universitare UBT

Libra Artistikë
Libra Artistikë
605 products
Bujqësi & Mjedis
Bujqësi & Mjedis
527 products
Ekonomi & Agrobiznes
Ekonomi & Agrobiznes
413 products
Histori & Politikë
Histori & Politikë
197 products
Psikologji & Sociologji
Psikologji & Sociologji
158 products
Bioteknologji & Ushqimi
Bioteknologji & Ushqimi
139 products
Veterinari
Veterinari
130 products
Pyje
Pyje
129 products
Personalitete & Autobiografi
Personalitete & Autobiografi
126 products
Filozofi
Filozofi
84 products
Drejtësi
Drejtësi
75 products
Libra të tjerë
Libra të tjerë
69 products
Nga Mjekësia
Nga Mjekësia
65 products
Fjalorë & Enciklopedi
Fjalorë & Enciklopedi
60 products
Ismail Kadare
Ismail Kadare
58 products
Edicione në Anglisht
Edicione në Anglisht
42 products
Universitete të Tjera
Universitete të Tjera
32 products
Art & Kulturë
Art & Kulturë
3 products
Libraria Universitare UBT