Jeta e fakultetit është ëndrra më e bukur që ti ke parë ndonjëherë dhe s’do ta shikosh më kurrë.

U shtua në shportë Shiko shportën Kryej blerjen

Vleresim dhe Manaxhim Mjedisi Prof. Dr. Seit Shallari

Tekst Universitar

– Autor: Prof. Dr. Seit Shallari
– Shtëpia Botuese: “Petanidesign”
– Viti i Botimit: 2018
– ISBN: 978-9928-4114-8-8
– Volumi me: 447 faqe
– Brendësia e librit: black
– Kopertina: fleksibel
– Formati i librit: (23×16)cm
– Pesha: 0.700 kg
– Çmimi: 1500 Lekë

Peshë 0.700 g/kg
Përmasa 23 × 16 cm

Çmimi: 15.00 

**SHËNIM: Për blerjet online çmimi në euro përmbledh çmimin e librit, shpenzimet e paketimit dhe koston e transaksionit në PayPal. (Shembull – Libri në Librari kushton 1200 lek, Online 12 euro)

Mjedisi është gjithcka rreth nesh: toka, uij, ajri, bota e gjallë, shoqëria njerzore, cdo gjë e trasheguar ose që krijohet. Fenomene të pa njohura më parë si shiu acid vrima e ozonit,ndryshimet e klimes, ndotja e tokës,uijt dhe ajrit, rritja e ritmit të zhdukjes së specieve janë disa nga pasojat tashmë të identifikuara si product aktivitetit human. Lindja dhe evoluimi I konceptit të zhvillimit të qëndrueshëm nga Stockolmi (1972) në Rio (1992) e hë Johanesbourg (2002), si një vision për shekullin e 21 u pasua me zhvillimin e kuadrit ligjor,politikave dhe instrumentave të nevojshme për të bërë të mundur realizimin e këtij vizioni. Sipas tij,njerëzimi duhet të zhvillohet duke respektuar të drejtën jo vetem të brezave të ardhshëm por edhe të specieve të tjera në një prespektivë afatgjatë. Procesi iu zhvillimit të shekullit XXI duhet te ndjeke rrugën e një ndryshimi të vazhdueshëm dhe drejt nje vizioni global që sot e quajmë zhvillim I qëndrueshëm. Shoqëria, ekonomia dhe mjedisi janë tre kolonat e zhvillimit të qëndrueshëm. Vleresimi Strategjik i mjedisit si oponencë mjedisore për politikat,programet dhe planet e zhvillimit të qëndrueshëm. Në dekadat e fundit u zhvilluan skenare dhe/ ose standarte për menaxhimin e aspekteve mjedisore ne një organizatë ( ISO 9000, ISO 14000, EMAS), dhe që sot aplikohen nga me shume se dy milionë organizata në rreth 180 vënde të botës. Paralelisht politikat mjedisore dhe standartet e mjedisit zhvillohen intensivisht në funksion të vlerësimit të efekteve ose cilësisë së mjedisit.
Ky botim ka për qëllim të ofrojë një njohje duke filluar me konceptet e zhvillimit të qëndrueshëm, rolin e publikut dhe grupeve të interesit në vëndimarrjen mjedisore, vlerësimin strategjik mjedisor, vlerësimin e ndikimeve mbi mjedisin,vlerësimin mjedisor në sektorë të ndryshëm të zhvillimit ekonomik dhe aktivitetit human, standartet mjedisore dhe auditimin e mjedisit etj.
Standartet mjedisore janë trajtuar në dy familje:
1-Standarte për vlerësimin e efekteve mbi mjedisin
2- Standarte për vlerësimin e cilësisë së mjedisit duke ju referuar normave kombëtare dhe ndërkombëtare.
Gjithashtu janë trajtuar standartet mjedisore ISO si pjesë e menaxhimit të një organizate. Auditimi i mjedisit është trajtuar si politikë e re mjedisore dhe si një alternativë plotësuese në ndihmë të zhvillimit të qëndrueshëm. Në vazhdim është trajtuar koncepti i ndryshimit të një situate dhe i hartimit të një plani veprimi për mjedisin. Mendoj se ky libër është i dobishëm për studentët dhe profesionistët qe kanë interes të njohin mjedisin në mardhënie të vazhdueshme me aktivitetin e shoqërisë njerëzore.

Share mediat sociale:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Koleksioni i Librave Librarinë Universitare UBT

Libra Artistikë
Libra Artistikë
605 products
Bujqësi & Mjedis
Bujqësi & Mjedis
526 products
Ekonomi & Agrobiznes
Ekonomi & Agrobiznes
414 products
Histori & Politikë
Histori & Politikë
197 products
Psikologji & Sociologji
Psikologji & Sociologji
158 products
Bioteknologji & Ushqimi
Bioteknologji & Ushqimi
139 products
Veterinari
Veterinari
130 products
Pyje
Pyje
129 products
Personalitete & Autobiografi
Personalitete & Autobiografi
126 products
Filozofi
Filozofi
84 products
Drejtësi
Drejtësi
75 products
Libra të tjerë
Libra të tjerë
69 products
Nga Mjekësia
Nga Mjekësia
65 products
Fjalorë & Enciklopedi
Fjalorë & Enciklopedi
60 products
Ismail Kadare
Ismail Kadare
58 products
Edicione në Anglisht
Edicione në Anglisht
42 products
Universitete të Tjera
Universitete të Tjera
32 products
Art & Kulturë
Art & Kulturë
3 products
Libraria Universitare UBT