Jeta e fakultetit është ëndrra më e bukur që ti ke parë ndonjëherë dhe s’do ta shikosh më kurrë.

U shtua në shportë Shiko shportën Kryej blerjen

Praktika dhe Ushtrime te Kimise se Pergjithshme dhe Inorganike Prof. Dr. Vasil Kashuta, Prof. As. Dr. Mira Karajani

Tekst Universitar

– Autor: Prof. Dr. Vasil Kashuta, Prof. As. Dr. Mira Karajani
– Shtëpia Botuese: “Lilo”
– Viti i Botimit: 2009
– ISBN: 978-99956-73-07-9
– Volumi me: 231 faqe
– Brendësia e librit: black
– Kopertina: fleksibel
– Formati i librit: (24×17)cm
– Pesha: 0.370 kg
– Çmimi: 1000 Lekë

Peshë 0.370 g/kg
Përmasa 24 × 17 cm

Çmimi: 10.00 

**SHËNIM: Për blerjet online çmimi në euro përmbledh çmimin e librit, shpenzimet e paketimit dhe koston e transaksionit në PayPal. (Shembull – Libri në Librari kushton 1200 lek, Online 12 euro)

Ky tekst prej 286 faqesh, përmban 21 detyrime laboratorike në përpjekje për tu krijuar mundësinë studentëve për një kuptim dhe zbërthimin praktik të çështjeve teorike që shtjellohen në tekstin teorik Kimia e Përgjithshme dhe Inorganike.
Ndër detyrimet kryesore që përmbahen këtu mund të përmendim p.sh.: Detyrimi 2- Peshimi. Detyrimi 4- VetitÑ‘ e elementÑ‘ve dhe komponimeve tÑ‘ tyre. Detyrimi 5- Ligjet e Gazeve. Detyrimi 7- Ekuilibri Kimik. Detyrimi 8- Konstantja tretshmÑ‘risÑ‘. Detyrimi 9- TretshmÑ‘ria e substancave. Kristalizimi dhe rikristalizimi. Detyrimi 10- PÑ‘rqendrimi i tretÑ‘sirave. Detyrimi 14- Hidroliza e kriprave. Detyrimi 15- TretÑ‘sirat tampone (puferike). Detyrimi 18- HalogjenÑ‘t dhe komponimet e tyre. Detyrimi 20- Azoti dhe komponimet e tij. Etj.
Çdo detyrim është i ndërtuar me strukturën e mëposhtëme:
Në hyrje kemi një përmbledhje nga teoria për thelbin e problematikës që trajton detyrimi në fjalë. Në vazhdim, vjen puna eksperimentale e përbërë nga një ose disa punë të veçanta. Për sejcilën nga punët eksperimentale kemi: emërtimin e saj, mjetet e punës të nevojshme për tu përdorur, mënyra e kryerjes së eksperimentit, llogaritjet e nevojshme për të. Më tej, çdo detyrim përmban edhe detyra dhe ushtrime në shërbim të temës në fjalë. Jepen shembuj ushtrimesh të zgjidhura dhe ushtrime pÑ‘r zgjidhje: Së fundmi, kërkohet paraqitja konkrete e punën eksperimentale të kryer me rezultatet e përftuara dhe interpretimin e tyre. Po kështu, në çdo detyrim kërkohet të pasqyrohen nga studenti edhe ushtrime të zgjidhura, mbi bazën e atyre që i janë ngarkuar atij nga pedagogu.

Share mediat sociale:

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Koleksioni i Librave Librarinë Universitare UBT

Libra Artistikë
Libra Artistikë
605 products
Bujqësi & Mjedis
Bujqësi & Mjedis
527 products
Ekonomi & Agrobiznes
Ekonomi & Agrobiznes
414 products
Histori & Politikë
Histori & Politikë
197 products
Psikologji & Sociologji
Psikologji & Sociologji
158 products
Bioteknologji & Ushqimi
Bioteknologji & Ushqimi
139 products
Veterinari
Veterinari
130 products
Pyje
Pyje
129 products
Personalitete & Autobiografi
Personalitete & Autobiografi
126 products
Filozofi
Filozofi
84 products
Drejtësi
Drejtësi
75 products
Libra të tjerë
Libra të tjerë
69 products
Nga Mjekësia
Nga Mjekësia
65 products
Fjalorë & Enciklopedi
Fjalorë & Enciklopedi
60 products
Ismail Kadare
Ismail Kadare
58 products
Edicione në Anglisht
Edicione në Anglisht
42 products
Universitete të Tjera
Universitete të Tjera
32 products
Art & Kulturë
Art & Kulturë
3 products
Libraria Universitare UBT